Model: LUNA2-R-244PLS-1.5-G

Giá: Liên hệ

Model: LUNA2-R-244PLS-1.8-G

Giá: Liên hệ

Model: JUPITER-R-J1-1.0-G

Giá: Liên hệ

Model: JGX-502-143-FF(1.4)-G

Giá: Liên hệ

Model: JGX-502-143-FX(1.1)-G

Giá: Liên hệ

Model: JGX-502-143-EX(1.8)-G

Giá: Liên hệ

Model: JUPITER-R-J1-1.1-G

Giá: Liên hệ

Model: JUPITER-R-J1-1.2-G

Giá: Liên hệ

Model: KGL-400-FA-JT

Giá: Liên hệ

Model: JGX-508-343-1.4-G

Giá: Liên hệ

Model: JGX-508-343-1.8-S

Giá: Liên hệ

Model: JGX-508-305-1.1-G

Giá: Liên hệ

VIMET CORP

    

Trụ sở:   H65 Dương Thị Giang, P. Tân Thới Nhất,  Q.12, TP.HCM

Điện thoại:     028 388 88 388 -   Fax:       028 6266 3000

Email: info@vimet.com.vn    -   Website: www.thegioidungcu.vn